SİNEMA DESTEKLEME BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME DÖNEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU
 
 
Destekleme başvurularındaki dönemsel yığılma ve değerlendirme aşamasında bu yığılmaya bağlı olarak yaşanan sıkıntılar Sinema Genel Müdürlüğü ve “Sinema Destekleme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş, başvuruların tüm yıl boyunca belirlenen dönemler halinde alınmasına ve başvurusu alınan projelerin belirlenen dönemlerde değerlendirilmesine karar verilmiştir.
 
 
Destek türlerine ilişkin başvuru formlarına ve istenen belgelere;
www.sinema.gov.tr > Başvurular başlığı altında erişebilirsiniz…
 
 
Bu noktada; başvuruların kabulü ve değerlendirmeler aşağıda belirtilen dönemlerde gerçekleştirilecektir.
 
 
1.      Proje destek başvuruları ile (Senaryo ve Diyalog Yazım Geliştirme, Kurgu Film Geliştirme, Amatör Yapım, Belgesel Film Geliştirme) Belgesel, Kısa ve Animasyon Film Yapım başvuruları 07 Ocak - 15 Şubat 2013 tarihleri arasında kabul edilecek; kabul edilen projeler Destekleme Kurulu tarafından Nisan ayının ilk haftasında belirlenecek 2 gün içerisinde değerlendirilecek; bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise Destekleme Kurulu tarafından 2014 yılı içerisinde değerlendirilecektir.
 
2.      Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği ve İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmenlere Yönelik Yapım Desteği ile Yapım Sonrası Desteği ilk dönem başvuruları 07 Ocak - 22 Şubat 2013 tarihleri arasında kabul edilecek; kabul edilen projeler Destekleme Kurulu tarafından Nisan ayının üçüncü haftasında belirlenecek 2 gün içerisinde değerlendirilecek; bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 
3.      Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği ve İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmenlere Yönelik Yapım Desteği ile Yapım Sonrası Desteği ikinci dönem başvuruları 25 Şubat – 26 Temmuz 2013 tarihleri arasında kabul edilecek; kabul edilen projeler Destekleme Kurulu tarafından Eylül ayının ikinci haftasında belirlenecek 2 gün içerisinde değerlendirilecek; bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 
4.      Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği ve İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmenlere Yönelik Yapım Desteği ile Yapım Sonrası Desteği üçüncü dönem başvuruları 29 Temmuz – 29 Kasım 2013 tarihleri arasında kabul edilecek; kabul edilen projeler Destekleme Kurulu tarafından 2014 yılının Ocak ayının üçüncü haftasında belirlenecek 2 gün içerisinde değerlendirilecek; bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 
 
Projelerle ilgili güncellemeler ve başvuru tarihinden sonra oluşacak değişiklikler başvuru dönemlerinin son gününe kadar Sinema Genel Müdürlüğü´ne iletilmelidir. Yapılan değişiklikler, Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Destekleme Kurulu üyelerine bildirilecektir.
 
Proje sahipleri, projelerini başvuru dönemlerinin son gününe kadar gündemden çekebilecektir.
 
 
 
Not: Belirlenmiş olan Destekleme Kurulu tarihleri, Ülke içerisinde gerçekleştirilecek ve hâlihazırda tarihleri kesinleşmemiş olan sinema etkinlikleri takvimine bağlı olarak, yeniden belirlenebilir. Değişiklikler, yapılırsa, www.sinema.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
 
 
Önemli Not: 
Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular yapılmamış sayılır.