T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yabancı Yapımlar İçin Çekim İzni (Filming Permit)

YABANCI FİLM ÇEKİM İZNİ / FILMING PERMIT


KİMLER BAŞVURMALIDIR? / WHO HAVE TO APPLY?

Türkiye’de belgesel, sinema filmi, TV filmi, TV dizisi, TV programı, kısa film, video klip veya reklam türünde film çekmek isteyen yabancı yapımcılar, yönetmenler ve şirketlerin film çekim izni almak için Sinema Genel Müdürlüğü’ne başvurması gereklidir. (Yerli yapımcılar yerli film çekimleri için doğrudan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvurmalıdır.) 
Foreign film producers, directors and companies who want to shoot a film (a documentary, motion picture, TV film, TV series, TV programme, short film, video clip or advertisement) in Turkey have to apply to the Directorate General of Cinema to obtain filming permit.

NASIL BAŞVURULMALIDIR? / HOW TO APPLY?

Yabancı ekipten bir kişinin (yönetmen veya yapımcı) başvuru formunu Türkçe veya İngilizce olarak doldurup imzalaması gerekmektedir.

Başvuru formunda filmin gösteriminin ardından bir DVD kopyanın Sinema Genel Müdürlüğü’ne gönderileceği beyan edilmelidir. 

A member of the foreign crew (the director or the producer) has to fill out and sign the application form in English or in Turkish.

It has to be stated in the application form that a DVD copy of the film will be sent to the Directorate of Cinema after its release.

 


Birlikte gelecek çalışma ekibinde yer alanların tamamının adı, soyadı, görevi, iş ve ev adresleri ile telefon numaraları, pasaport numaraları ve uyruklarını belirten listenin ve ayrıca pasaport fotokopilerinin forma eklenmesi gerekir.

The list with the names and surnames, job titles, work and home addresses and telephone numbers, passport numbers and nationalities and also the passport photocopies of all the crew members have to be enclosed to the form.

Lütfen ekip listesindeki her kişiye bir numara veriniz ve pasaport fotokopilerinin üzerine numaralarını yazınız.
Please give a number to each person in the list and write the same number on his/her passport photocopy.

Filmin türü başvuru formunda belgesel, sinema filmi, TV filmi, TV dizisi, TV programı, kısa film, video klip veya reklam olarak belirtilmelidir.

The genre of the film has to be stated in the application form as a documentary, motion picture, TV film, TV series, TV programme, short film, video clip or advertisement.

Bazı film projelerinin senaryoları/konuşma metinleri de talep edilebilir. 
The script for some film projects may also be requested.

Belgelerin; filmingpermit@sinema.gov.tr ya da cekimizni@sinema.gov.tr adresine veya posta ile Sinema Genel Müdürlüğü, Anafartalar Cad. No:67, 06250 Ulus, Ankara adresine gönderilmesi gerekmektedir. (Posta ile gönderilecek belgeler ıslak imzalı dilekçe ekinde olmalıdır.)

The documents have to be sent by e-mail to filmingpermit@sinema.gov.tr or cekimizni@sinema.gov.tr or by post to the following address: Sinema Genel Müdürlüğü, Anafartalar Cad. No: 67, 06250, Ulus, Ankara. If you send us by post, you are requested to send a petition (with original signature) asking for permission.

Yönetmeliğe göre, Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı film çekimlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan en az bir mihmandarın çalıştırılması zorunludur. 
According to the regulations, during the film shooting it is obligatory to have at least one host who is a citizen of the Turkish Republic.

Mihmandar bizimle iletişime geçerek belgelerin elimize ulaştığını teyit etmelidir.
Your host has to contact us to confirm that we have received the documents.

Mihmandar bize başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri göndermelidir.

Your host has to send us his/her documents.

Mihmandarlar için Başvuru Formu

 

(Mihmandar çekimler bittikten sonra değerlendirme raporunu göndermeli ve bize ulaştığını teyit etmelidir. Çekim yapmak için izin alınan şehirlerin hepsinde çekim yapılmazsa, bu şehirler ve çekim yapılmamasının sebebi raporda belirtilmelidir. Çekimler tamamen iptal olursa, mihmandar buna dair bilgi veren raporunu göndermelidir.)


Tüm başvuru belgelerini çekim ekibinin Türkiye’ye girişinden en az iki hafta önce göndermenizi tavsiye ediyoruz.

We recommend you to send all the application documents at least two weeks before the entry date of the crew members into Turkey.

Film çekim izni belgesi ve başvuru belgeleri size ve/veya mihmandarınıza e - posta yoluyla gönderilecektir. 
The filming permit and application documents will be sent to you and/or your host via e-mail.

Ülkemizde film çekmeye başlamadan önce, ek bilgi ve izin için film çekilecek illerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvurulmalıdır. İl Müdürlüklerine, Genel Müdürlüğümüzce verilen çekim izni belgesi ve ekindeki başvuru belgeleriyle başvurulmalı, çekimin konusu ve mekânları hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Çekim ekiplerine yardımcı olmak için İl Müdürlüklerine başvuruyu mihmandarlar yapabilir ve özel mekânlarda çekim izinleri ve ücretleri hakkında bilgi alabilirler.

Before shooting the film in Turkey, you have to apply to the Provincial Directorates of Culture and Tourism, situated in the provinces where you will shoot the film, for further information and permit. You have to submit the filming permit given by our Directorate General and the application documents attached to the Provincial Directorates. Detailed information has to be submitted about the story/plot and the locations of the shoot. In order to help the film crews, the hosts can apply to the Provincial Directorates and get information about the permissions and fees to shoot films in special locations.

Ülkenizdeki Türk Büyükelçiliğine veya Konsolosluğuna vize hakkında bilgi almak için başvurabilirsiniz. 
You can apply to the Turkish Embassy or Consulate in your country to receive information about the visa.

Haber programı için ses ve video kaydı yapmak isteyen yabancı gazeteciler ile radyo ve TV muhabirleri doğrudan Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne başvurmalıdır. (http://www.byegm.gov.tr/turkce/iletisim)

Journalists, radio and TV reporters who want to make a news programme with audio and video recording have to apply directly to the Office of the Prime Minister - Directorate General of Press and Information.  http://www.byegm.gov.tr/english/iletisim

Sadece fotoğraf çekimi yapmak isteyen fotoğrafçılar/çekim ekipleri doğrudan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvurmalıdır.

Photographers/Crews who want to shoot only photographs have to apply directly to theProvincial Directorates of Culture and Tourism.

 

İletişim Bilgileri
Contact Us
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ministry of Culture and Tourism
Sinema Genel Müdürlüğü
Directorate General of Cinema
Gonca ÖZBAŞOĞLU
Ms. Gonca ÖZBAŞOĞLU
Tel: + 90 312 509 45 95
Tel: + 90 312 509 45 95
E - posta:
E - mail: